• 0
  • 1
Read more

Mission

Bulgarian Association of Pharmaceutical Wholesalers is based on shared professional and ideological interests in the wholesale trade of medicines. It is aiming at standardization of

Objectives

Achieving and enforcing ethical standards for the implementation of the wholesale with pharmaceutical products. Implementation and fulfilment of the requirements and criteria covered by the Good

News and events

  • 1
  • 2

Процедури по ЗОП на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“

Процедури по ЗОП на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“

"Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в...

Read more

Контактен център на БОВЛ

Контактен център на БОВЛ

 Oт 12 март 2019 г. стартира работа контактният център на Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“.  След проведен процес на подбор сред водещи аутсорсинг...

Read more

Partners

girp_logo

BgMvo