Мисия

Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на крайния потребител. Нашата мисия е осигуряването на справедливо и прозрачно лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България.

 

Member of

girp_logo           bolv_small