Български институции и организации
Автор: Administrator    Вторник, 29 Ноември 2011г. 19:55ч.    PDF Печат Е-поща

Министерство на здравеопазването

Изпълнителна Агенция по лекарствата

Национална здравноосигурителна каса

Комисия по здравеопазване

Национален медицински координационен център

Изпълнителна агенция "Медицински одит"

Национален център по здравна информация

Национален център по общественото здраве и анализ

Изпълнителна агенция по трансплантация

Център "Фонд за лечение на деца"

"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД

Национален център по наркомании

Национален съвет по наркотичните вещества

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Национален център по здравна информация (НЦЗИ)

Национален център по опазване на общественото здраве

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Български зъболекарски съюз

Българска асоциация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

Българска генерична фармацевтична асоциация

Български фармацевтичен съюз

Асоциация на собствениците на аптеки

Съюз на зъботехниците в България

Икономически и социален съвет

Център "Фонд за асистирана репродукция”

Списък на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86Б, ал. 1 от Закона за здравето


Последна промяна ( Сряда, 30 Ноември 2011г. 14:44ч. )
 

Member of

girp_logo           bolv_small