Ръст на пазара с лекарства от половин милиард лева за година
Сряда, 14 Май 2014г. 11:31ч.    PDF Печат Е-поща

lekovi-na-recept-610x344

Според предварителните данни на Изпълнителна агенция по лекарствата, през 2013 г. са продадени медикаменти на обща стойност 1.899 млрд. лв.,  ръст от 578 млн. лв. спрямо 2012 г. Ръст има и в обема продадени опаковки - от 148 млн. броя през 2012 г. на над 249 млн. за 2013 г. Данните са получени въз основа на отчетите на 177 от общо 212 лицензирани търговци на едро.

Болниците са закупили17% от лекарствата, а аптеките и дрогериите останалите 83%. В последните две години тежестта на болничните поръчки се движеше между 15.8% и 14%.

Данните на агенцията по лекарствата потвърждават редица констатации от последните месеци, че българите плащат все повече от джоба си за здраве. Разходите за здравеопазване в домакинските бюджети по информация на националната статистика за 2013 г. са се увеличили с 10%, до 233 лв. на човек. Според анализ на Българската стопанска камара домакинствата поемат 78% от разходите си за лекарства, медицински материали и оптика. В същото време само 22 % от закупените лекарства и други медицински материали са от публични средства. За периода от 2006 до 2011 г. тези разходи са се увеличили почти два пъти - от 1072.4 млн. лв. за 2006 г. на 1833.6 млн. лв. за 2011 г., се посочва в анализа на стопанската камара.

В аптеките масово се продават медикаменти, за които се изисква рецепта, но клиентите нямат такава. Това е едно от най-често срещаните нарушения от контрольорите на агенцията по лекарствата, които през м.г. са проверили общо 756 аптеки и дрогерии. 46 от инспекциите са били по сигнали на граждани. Друго нарушение е, че помощник-фармацевтите работят без надзора на магистър-фармацевт. По отношение на неправилното съхранение на лекарствата инспекторите са установили, че в аптеките не се спазва необходимата температура и се съхраняват опаковки с изтекъл срок на годност. Установени са и случаи на продажба на фалшиви лекарства или медикаменти с неясен произход, както и продажба от хора без необходимото образование и квалификация.

През 2013 г. са издадени 11 заповеди за затваряне на аптеки, 1 заповед за затваряне на завод за лекарства и 67 заповеди за унищожаване на негодни за употреба лекарства. С 15 заповеди са блокирани и изтеглени от пазара лекарства, които не съответстват на изискванията за качество, ефикасност и безопасност. През м.г. по системата за бързо уведомяване са постъпили 146 уведомления за некачествени лекарства и 33 становища за несъответствие с изискванията на добрата производствена практика. За 2013 г. в агенцията са постъпили общо 10465 заявления за разрешаване за употреба, подновяване и промяна на вече издадени разрешения за употреба - с 465 бр. повече спрямо 2012 г.

 
ESM (Европейският модел на заинтересованите страни) организира семинар за представянето на Европейската система за проверка на лекарствата в България
Петък, 07 Юни 2013г. 10:02ч.    PDF Печат Е-поща

ESMБАТЕЛ и GIRP съвместно с EAEPC (Европейската Асоциация на Евро-фармацевтичните Компании), EFPIA (Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) и PGEU (Европейска организация на фармацевтите) организираха национален семинар на тема: Пан-Европейска Система за проверка на лекарствата. Семинарът се проведе по време на 54 –та Годишна среща на членовете на GIRP.

Ричард Бергстрьом, Генерален директор на EFPIA при откриването на семинара каза, че всички партньори в ESM вярват, че сигурността на пациента трябва да бъде поставяна винаги на първо място. Борбата с фалшифицираните лекарства трябва да бъде извършвана посредством ефективни и целесъобразни методи. Пациентите трябва да могат да вярват в лекарствата, които приемат, затова е необходимо да се следва проактивен подход при развиването на системата, който ще осигури на пациентите само най-висококачествените продукти. Бергстрьом насърчи националните представители на заинтересованите страни (фармацевтични дистрибутори, производители и здравни институции) да съдействат и да предлагат системи за проверка на лекарствата, които да бъдат в съответствие с основните принципи на ESM. Генералният директор на EFPIA призова Държавните институции да подкрепят участниците в модела, така че те да създадат една сигурна, здрава, защитена и икономически обоснована система.

По време на семинара г-н Джон Чейв , Генерален секретар на PGEU (Европейска организация на фармацевтите) представи основните моменти  от ESM, който предлага модерно технологично решение, просредством което да се извърши проверката на произхода на всеки един продукт от фармацевта в аптеката. Европейският централен хъб ще бъде свързан със серия от национални системи, които ще играят ролята на валидиращи платформи, доказващи произхода на продукта. Тези платформи ще могат да бъдат използвани от аптеките, както и от всички регистрирани участници във веригата на доставки в борбата с фалшифицираните продукти. Системата ще бъде хармонизирана за всички участници в нея, с цел да се проследяват продуктите и произхода им не само на национално ниво, а и на ниво страна от Европейския съюз. По този начин ще бъде обхваната паралелната търговия, както и управлението на пакети от продукти, предназначени едновременно  за много страни.

Една от ключовите характеристики на EMVS е възможността да предложи на онези страни, които не желаят да създадат своя национална система, да  присъединят вече съществуваща инфраструктура за проверка на продуктите( national Blueprint System Template).

Хайнц Кобелт, Директор Европейски дейности на EAEPC (Европейската Асоциация на Евро-фармацевтичните Компании) обясни как това допълнително предложение, е всъщност икономически обоснована стъпка Колкото повече национални, официални системи се присъединят към ESM толкова повече се намалят разходите за създаване на нови системи във всяка една Европейска страна. Затова ние се стремим днес, тук да представим, предлаганият от нас модел, тъй като се намираме в една страна със самостоятелна система за проследяване произхода на лекарствата. И се радваме на широкия интерес, засвидетелстван днес от фармацевтичните дистрибутори, производители и Здравните институции.

EMVS  ще бъде управляван от дружество с нестопанска цел, свързано с Европейската Организация за Проверка на Лекарствата. Подобна структура ще бъде създадена на национално ниво, за да стартира, управлява и проследява националната система.

Моника – Дерекю – Поа, Генерален директор на GIRP наблегна на това, че основната ръководеща структура на проекта е на крачка от своето финализиране и формализиране. Въпрос на няколко подписа е да се финализират всички документи, необходими за полагането на водещата платформа за управление. Съвсем скоро ще имаме ефективна управленска структура, която ще предшества публикуването на Делегираните актове. На национално ниво ESM, е готов да подкрепи и ръководи заинтересованите страни във всяка една от държавите, за да развият своя управляваща структура и да ги окуражи да започнат да работят по този въпрос още днес.

Предимства на ЕSM:

 1. Датаматрикс кода е хармонизиран и лесно отличим;
 2. „Проверка в точката на доставка“ е ефективен и осигуряващ безопасността на пациента метод.
 3. Включването на партидния номер и срока на годност, осигурява логистични предимства и най-вече гарантира безопасността на лекарствата за пациента.
 4. Европейският хъб осигурява само една точка, в която производителите трябва да въвеждат данни, улеснява правилното манипулиране с опаковки предназначени за няколко държави
 5. Базиран е на основни принципи и може да отговори на местните нужди
 6. Интегрира се по-лесно със съществуащите системи, използвани в аптеките
 7. Икономически по-изгодно решение
 8. Просто и надеждно решение, което може лесно да се прилага в цяла Европа
 9.  
 
БАТЕЛ домакинства 54-та Годишна среща на GIRP
Понеделник, 03 Юни 2013г. 23:18ч.    PDF Печат Е-поща

София 3-ти Юни 2013г, БАТЕЛ съвместно с GIRP( Европейската Асоциация на търговците на едро с лекарства), по време на провеждащата се Годишна среща на членовете на GIRP, посветена на „Достъпът до лекарствата посредством значими решения в здравеопазването“, представиха най-актуалните данни относно  методите, с които Европейското здравеопазване може да се поддържа „във форма“, докато е на доста строга финансова диета. Представители на Мениджмънта на двете Асоциации – БАТЕЛ и GIRP презентираха ключови данни относно сумите за лекарства, с които членовете на двете асоциации авансово финансират Европейската здравна система, и подпомагат нейното съществуване и развитие. Това произтича от факта, че фармацевтичните дистрибутори закупуват, съхраняват и доставят лекарства и медицински продукти, които те предварително заплащат. По този начин дистрибуторите авансово вече са заплатили за стоката си, и то далеч преди тя да им е изплатена обратно от клиентите – аптеки. Между времето от закупуването на покупките от производителите, до момента на продажбата и заплащането на лекарствата от аптеките, всеки един от фармацевтичните дистрибутори носи сериозни финансови рискове.

Като се вземе предвид факта, че в Европа около 85% от всички лекарства, приемани от пациентите се доставят от фармацевтичните дистрибутори в аптеките, сумата на авансовото финансиране на сектора е огромна. Това води до понасяне на критични авансово финансиращи функции към фармацевтичните производители от една страна и към аптеките от друга.

Г-н Рене Йени – президент на Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства каза: „Според изследване, проведено от Института за Изследване на Фармаикономиката, провело се на териториите на 6-те най големи Европейски страни: Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания и Великобритания е установено, че фармацевтичните дистрибутори през 2010 г. са финансирали в аванс здравните системи на изброените страни с близо 10,2 милиарда Евро за период от 41 дни. През 2012 г. цифрите нарастват до 10,5 милиарда Евро за период от 44 дни, респективно цифрите са нараснали с 300 милиона Евро и за срок увеличен с 3 дни, 2 години по-късно.“

Моника Дерекю – Поа, Изпълнителен директор на GIRP заключи, че: „Истинският принос на фармацевтичните дистрибутори е силно подценен от взимащите решения относно бюджетите в здравеопазването в Европа и България.Европейските здравни институцци и държавните органи на всяка държава членка са изправени пред предизвикателството да гарантират стабилна и сигурна здравна система за своите граждани, като в същото време трябва да намалят публичните разходи за здраве. Един от най-често използваните механизми за намаляване на разходите е намаляването цената и надценките на лекарствата. Но и тези механизми за намаляване на здравните разходи имат своите лимити. Текущият марж на печалба при повечето търговци на едро с лекарства в повечето случаи е под 1% и продължава да пада. Това показва, че е налице реална опасност дистрибуционната верига да излезе извън естествената си точка на пречупване. Затова БАТЕЛ и GIRP призоваваме всички партньори на дистрибуторските вериги да осъзнаят важната префинансираща функция на търговците на едро с лекарства, за да може лекарствата да достигнат до правилния пациент, в точния момент и на точното място.“

София бе избрана за домакин на 54 –та Годишна среща на членовете на GIRP не само заради своите забележителности и богата история, но и заради интереса от страна на нашия сектор да научи повече за фармацевтичния пазар в новите държави членки. БАТЕЛ и GIRP вярват, че България може да предложи много възможности и предизвикателства пред членовете си, работещи в сектора на здравеопазването.

Димитър Димитров, Председател на УС на БАТЕЛ сподели, че: „Годишните срещи на GIRP се посещават от много висши политици и високопоставени представители на индустрията. Всяка години се събират над 200 висши мениджъри от всички членове, нашите партньори по веригата на разпространение и правителствени институции, за да споделяме опит в постигането на общата цел -  Европейските пациенти да получават лекарства по един безопасен и непрекъснат начин, когато и където се нуждаят от тях. През последните години GIRP имаха удоволствието да приветстват голям брой високопоставени говорители, включително и най-висшите правителствени служители и индустриални лидери.“

GIRP

 
Годишна среща на членовете на GIRP в България
Понеделник, 27 Май 2013г. 11:15ч.    PDF Печат Е-поща

54 - та Годишна среща на членовете на GIRP ще се състои за първи път в България

54-та Годишна среща на членовете на GIRP ( Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства) ще се проведе в София в периода 03-04.06.2013г. Основната тема, на която е посветено събитието е: „ Достъпът до лекарствата посредством значими и целесъобразни здравни решения“.

София за първи път ще бъде домакин на най-важното събитие в Българския фармацевтичен календар, и ще посрещне мениджърите на 150 от световно известните фармацевтични компании, опериращи в Европа.

В програмата на събитието са включени множество презентации и дискусии, които покриват темите:

 • Как да се подобри достъпът до лекарствата за Българските пациенти
 • Подходи за създаване на обща програма за подобряване на достъпа до лекарства в Европа
 • Как да поддържаме Европейското здравеопазване във форма, докато е в режим на строги икономии
 • Пазарът не нереимбурсираните продукти – една отворена възможност
 • Представяне на най-последните законодателни регулаторни мерки: Делегираните  актове за Фалшифицираните лекарства, Основните моменти и новостите в Директивата за Добрата Дистрибуторска практика
 • Създаване на пътна карта за въвеждането на системите за проверка на лекарствата на европейските фармацевтични пазари

Изброените теми ще бъдат от лектори - Топ мениджъри от Компаниите Eli Lilly, Teva, IMS Health, Novartis Consumer Health UK, Galenica AG, MSD Intl GmbH, Alliance Healthcare, Celesio и др.

На срещата се очаква да присъстват над 150 официални гости, членове на GIRP и БАТЕЛ, които активно ще участват в дискусиите и презентациите на събитието.

 
Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св.Иван Рилски 2012-10-30 На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обн
Петък, 04 Януари 2013г. 16:08ч.    PDF Печат Е-поща

Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св.Иван Рилски

На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обновеното отделение по Нуклеарна медицина  на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.В него Софарма Трейдинг АД внедри една от най-модерните, съвършени и иновативни Гама камери в света, комбинирана със 16-срезов Компютърен томограф (скенер) – SPECTCT. Това е вторият подобен медицински уред в Европа. Другият се намира в Полша – Варшава. Към момента в България има 16 отделения по Нуклеарна медицина, които разполагат с Гама камера. За съжаление по-голямата част от Гама камерите у нас са морално остарели, с изчерпани технически и диагностични възможности и не отговарят на изискванията на Европейските параметри за лъчезащита 84/466 ЕВРАТОМ.     SPECTCT струва 2 400 000 лв., 50% от финансирането е осигурено чрез безвъзмездна финансова помощ по проект „Технологично обновление на Отделението по Нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Принцип на работа на Гама камерата и връзката с Нуклеарната медицина:

Нуклеарната медицина е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиоизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в Нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи и се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори. Гама камерата е един от основните уреди, които помагат в работата на Нуклеарната медицина и позволяват да се видят проблемните зони чрез натрупването в тях на  помощните вещества. Уредът улавя патологични промени във функцията и структурата в различните органи и системи. Така се създава предпоставки за точна и обективна количествена обработка на получената диагностична информация. На практика с Гама камерата могат да се изследват всички органи на човешкото тяло. 

Съвършената Гама камера SPECTCT:

• Новото тук е, че повечето други методи до сега отчитат само промяната на структурата на органа, но не и неговата функционалност. 
• Особено актуален е  и моментът, че могат да бъдат забелязани в съвсем ранен стадий изменения в структурата на клетките, което спомага за по-ранното диагностициране на редица социално значими заболявания, като сърдечно- съдовите заболявания и рака например.
• По-старите Гама камери улавят образа само в една равнина, докато SPECTCT, чрез 3D визуализацията показва точното позициониране на променената тъкан.

Щадящи здравето на пациента подобрения:

1. Количеството на приеманият изотоп е два пъти по-малко
2. Престоят на пациента в камерата е два пъти по-кратко
3. Полученият образ е многократно по-добър, което влияе на избора на най-подходящо лечение.
4. Лъчевото натоварване на пациента е в пъти по-малко.
SPECTCT е с възможности да предостави цялата информация за радиационния паспорт на пациента (въведена активност от изотопа и получена доза от проведеното изследване).

Част от съвършенството на Гама камерата SPECTCT се състои и в техническите й характеристики:

Инсталираният в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” SPECT/CT апарат е хибриден – състои се от гама камера (SPECT) и компютърен томограф (СТ). Гама  камерата е с два детектора, с уникално висока разделителна способност и чувствителност, което дава възможност за намаляване двойно на дозата на радиофармацевтика (съответно на дозата радиоактивност, която приема пациента) и получаване на образ с изключително високо качество. Компютърният томограф е шестнадесет срезов, от най-висок клас, оборудван със специален софтуер за намаляване с до 50% на лъчевото натоварване за пациента. Хибридните образи, получени от комбинирането на двата образни метода дават до 30% по-точна диагноза, в  сравнение с използването само на сцинтиграфско или на компютъртомографско изследване.

Възможностите на Гама камерата с две глави, комбинирани с високотехнологичен 16-срезов компютърен томограф, осигуряват пълен набор от нуклеарномедицински, компютъртомографски и хибридни клинични приложения:

- SPECT/CТ изследвания на широк кръг пациенти, включително на деца, с използване на оптимално ниска доза, осигуряваща максимална сигурност за пациента, при запазено отлично качество на образите;
- всяко отделно SPECT или CТ изследване може да бъде комбинирано и трансформирано в хибриден протокол; 
- системата осигурява възможост за свързване и получаване на хибридни образи с уникални възможности за постобработка от други апарати на болницата, независимо чие производство са те, напр. КТ, ЯМР, ангиограф;
- с възможностите на новата апаратура целотелесното скениране чрез SPECT/ CТ ще се извършва за 20 минути, а със съществуващите в момента 
планарни Гама камери за скенирането е необходим 1 час на пациент.

Кои пациенти могат да се възползват от SPECTCT (Клинично приложение):

• Карцином на щитовидната жлеза
• Паращитовидна жлеза
• Надбъбречни жлези
• Оценка на невроендокринни тумори
• Лимфоми
• Определяне на стадии на развитие на злокачествени заболявания
• Ортопедия
• Тумори на централната нервна система
• Карцином на простата
• Предоперативна локализация на паратиреоидните аденоми
• За диагностика на инфекции и възпаления
• Оценка на  кръвооросяване и функция на сърцето
• Отлагане на калций в сърдечните съдове

 


Страница 10 от 14

Member of

girp_logo           bolv_small