НЗОК може да спести до 2% от система за хоспитализация
Понеделник, 20 Април 2015г. 12:01ч.    PDF Печат Е-поща

НЗОК може да спести до 2% от система за хоспитализация

Между 1 и 2% от средствата, които ежегодно НЗОК отделя за болнична медицинска помощ, се очаква да бъдат спестени след въвеждане на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация, според  Мартин Банков, ръководител на проекта за изграждане на системата, като добави, че НЗОК изразходва около 1.5 млр. лв. за болнична помощ всяка година.

Системата работи от 1 април и от 366 лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК е сключила договори, 19 не са отчели никаква дейност в системата

Според г-н Банков,голяма част от тях са  медицински центрове, които освен цялата друга дейност, която извършват, разполагат и с легла и работят с по пет клинични пътеки - такива като очни болести. Съществува вероятност да не са имали наистина случаи на прием на пациенти.

 
Национална система за верификация на лекарствените продукти
Вторник, 24 Февруари 2015г. 13:20ч.    PDF Печат Е-поща

Системата трябва да започне да действа във всички страни от ЕС до 2018 г., обяви Анси Кварнстрьом от Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).

източник:в. Computerworld България

автор: Владимир Владков

Въвеждане на уникален идентификатор на лекарствата и създаване на стройна система за проверка на продаваните на пациентите лекарствени препрати ще станат задължителни за всички страни от ЕС до края на 2018 г. Целта на проекта е да бъдат защитени пациентите и да сме сигурни, че те получават правилното лекарство, както и да се осигури проследяване на всяко лекарство в целия ЕС без риск от неговото фалшифициране, заяви на кръгла маса по темата Анси Кварнстрьом от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Кръглата маса, организирана от Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и Български фармацевтичен съюз, съпътстваща 10-ата конференция по е-здравеопазване на ICT Media.

Темата за националната система за проверка автентичността на лекарствата привлече многобройни участници.

Над 10 млрд. опаковки с лекарства се продават всяка година в ЕС. „Фалшификаторите не харчат пари за GMP практики, но правят много добри копия на опаковките“, каза Кварнстрьом. Около 1 до 2 процента е делът на фалшифицираните лекарства в целия ЕС. В България Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) към Министерството на здравеопазването е „хванала“ само 5 фалшиви продукта през 2014 г., продавани през интернет, като те са засечени по сигнали, обяви доц. Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, в отговор на въпрос от Николай Костов, председател на Асоциацията на аптеките. „В своята над 20-годишна практика не съм виждал фалшифицирано лекарство, каза Костов. - Фалшиви препарати има немалко, но те не преминават през легалната мрежа за доставка“, добави той.

Национална система за проверка на автентичността на лекарствата обаче е нужна, това се изисква от приетата през 2011 г.

европейска директива 2011/62/ЕС

за борба с фалшивите лекарства, каза Илиана Паунова, председател на УС на ARPharM. „Първоначално се предвиждаше до 2017 г. всички страни от ЕС да въведат директивата в законодателствата си и да изградят свои национални системи за проверка на автентичността на лекарствата. Впоследствие срокът бе удължен до края на 2018 г., тъй като приемането на т.нар. Делегирани актове за страните от ЕС е планирано за четвъртото тримесечие на 2015 г. След тези актове ще има 3-годишен срок за задължително изграждане на национални системи, обясни Анси Кварнстрьом.

DSC02062

Делегираните актове ще определят кои Rx продукти (т.е. лекарства, продавани само с рецепта) няма да имат такава защита и кои ОТС продукти (лекарства без лекарско предписание) ще имат, коментира Деян Денев, изпълнителен директор, ARPharM България. - Освен това ще бъде определена спецификацията за показателите за безопасност и начинът за управление на системата.“

Голяма крачка в тази посока е създадената през миналата седмица

Европейска организация за верификация на лекарствата (EMVO).

Тя е резултат от съвместните усилия на всички заинтересованите страни, включително от Еврокомисията, търговците на едро на лекарства, фармацевтите и други. EMVO ще управлява т.нар. EU хъб, свързващ европейската организация и отделните национални организации. Тя ще определя стандартите и ще сключва договори с националните организации за верификация на лекарства (НОВЛ). „Въвеждаме европейски хъб, за да има единен вход за въвеждане на данните, иначе ще се наложи да има връзки между всяка от националните системи“, обяснява Кварнстрьом. Нейният колега Пол Милс, архитект на европейската система, демонстрира на живо пред участниците в конференцията как се качват кодовете и как те се прехвърлят към подходящата национална система в реално време, като бързодействието е впечатляващо - средното време за транзакция е между 0,2 и 0,5 милисекунди. „Европейският хъб е важен компонент, осигуряващ съвместната работа между националните системи, осигурява трансграничната търговия“, добави Денев.

Пол Милс, архитект на европейската система, демонстрира наживо работата на европейската система за верификация на лекарствата.

В 9 страни вече има действащи национални организации, например SecurPharm в Германия, а в останалите, включително в България, изграждането им тепърва предстои. Именно за тези страни е разработена

подробна схема (blueprint),

като по този начин се намали сложността за създаване на национална организация НОВЛ. „Общите разходи за системите в страните от ЕС плюс Швейцария се изчисляват на 85 млн. евро, включително за 21 blueprint системи и 9 самостоятелни системи, каза Кварнстрьом. - Средната инвестиция на производител на лекарства в ЕС се изчислява на 11 000 евро.“ Страните, които ползват blueprint модела, ще получат и сериозна подкрепа от EMVO по време на внедряването на системата и системното управление, осъществявано от ИТ компания на ниво ЕС.

За какво точно се харчат средствата?

Според директивата производителите на лекарства трябва да въведат защитни механизми (уникален идентификатор + средство за предпазване от подправяне), които да позволяват проверка за автентичност и разпознаване на индивидуалните опаковки, наличие на складови системи, които да съхраняват информацията за тези защитни механизми, като разходите за тези системи се поемат от производителите на лекарства. Освен това се предвижда възприемане на подход, базиран на риска - „бели списъци“ за лекарствата с рецепта и „черни списъци“ за OTC препаратите.

Уникалният идентификатор всъщност представлява матричен код (Data matrix), разработен по ISO стандартите. Той включва продуктов код (GTIN/NTIN или PPN), случаен уникален сериен номер, срок на годност, партиден номер и национален здравен номер (ако това е необходимо). Производителят на лекарството отпечатва този код и го публикува в системата. След това търговецът на едро проверява кода само на база на риск от фалшифициране. В аптеката матричният код също се сканира и аптекарят проверява бързо и лесно какво точно дава на пациента.

2018 г. не е далече

Стъпките за създаване на общоевропейска система за верификация включва споразумения между заинтересованите страни на база одобрени принципи на коопериране, създаване на национална организация верификация на лекарства (НОВЛ) на базата на споменатия blueprint модел, предоставяне на финансиране, сътрудничество с правителството и внедряване на самата система. „Периодът от 3 г. за въвеждане на всички системи изглежда дълъг, но това е огромен проект и времето тече бързо“, предупреди Кварнстрьом.

„Blueprint системата ще се ръководи на национално ниво, но EMVO ще осигурява оперативно управление, коментира Деян Денев. - Цялата верифицираща система ще е в облака, като аптеките свързват своите аптечни системи с интерфейса за верификация. Ще има 3 ИТ доставчици, определени от ЕМВО, които ще разработват системите, като всяка страна ще избере един от тези 3 и може да го сменя, ако не е доволна от него. ИТ доставчикът, избран от държавата, ще предостави на всички фирми, разработващи аптечен софтуер интерфейси към системата за верификация“, добави Денев.

Системата за верификация в България

В приетия през 2012 г. Закон за лекарствените препарати в хуманната медицина в член 168 е заложено изискване към производителите да поставят на опаковката индивидуален белег и средство за предпазване от подправяне, а аптеката е длъжна да проверява автентичността на лекарствения продукт и да идентифицира отделните опаковки. В закона е записано също, че тези задължения започват да се изпълняват 3 години след датата на публикуване на Делегирани актове от Европейската комисия.

У нас вече е подписан меморандум за сътрудничество, подробно разписващ принципите за изграждане на системата в България. Той е подписан от ARPharM и Български фармацевтичен съюз, официално е заявена готовност за присъединяване от Българска асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) и Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ).

На база на този меморандум ще бъде създадено юридическо лице с нестопанска цел - Българско сдружение за верификация на лекарствени продукти (БСВЛП), чийто членове са представителните организации на заинтересованите лица. В сътрудничество с ИАЛ и Министерството на здравеопазването ще бъде приета подзаконовата нормативна база и ще бъдат делегирани правомощия за администриране на системата от БСВЛП. В поднормативните актове трябва да бъде предвиден и редът за реакция на ИАЛ при “изключително събитие”, т.е. при „светване на червена лампичка“ при засичане в дадена аптека на фалшифицирано лекарство.

Следващата крачка е сключване на договори за използване на готовия модул на национална верификационна система, разработен от ЕMVO, и оперативното му управление от ИТ компания на EMVO. Следва адаптация на аптечните програми за връзка с интерфейса за верификация по спецификации, предоставени от ИТ компанията на EMVO, добави Денев.

 
Болниците натрупаха над 500 млн. лева дългове
Сряда, 04 Февруари 2015г. 15:29ч.    PDF Печат Е-поща

Болниците натрупаха над 500 млн. лева дългове

Радина Василева | 4 февр. 2015 | вестник "Преса" 


Дългът на болниците през 2014 г. удари нов рекорд. Държавните и общинските лечебни заведения са отчели 424,618 млн. лв. задължения, показва справка на здравното министерство, изготвена за „Преса“. От ведомствените първенец е ВМА със 103 млн. борчове (виж долу). Транспортна и МВР нямат задължения, а от „Лозенец“ не представиха данни.

Оказа се, че само за последните пет години дълговете са се увеличили почни двойно (в края на 2009 г. дължимата сума е била 290 млн. лв.). От здравното министерство сочат, че в края на миналата година държавните лечебни заведения са дължали 367 млн. лв., а общинските - 57,6 млн. лв. Една трета (или 147, 856 млн. лв.) са просрочени (виж таблицата на стр. 3).

В топ 5 на най-задлъжнелите лечебни заведения влизат пловдивската „Св. Георги“ (43 млн. лв.), софийската хематологична болница (СБАЛХЗ) (20 млн. лв.), старозагорската „Проф. д-р Ст. Киркович“ (20 млн. лв.), „Пирогов“ (20 млн. лв.), варненската „Св. Марина“ (17 млн. лв.).
Като основна причина за натрупването на задълженията здравното министерство посочва недофинансирането от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и предварително заложения дефицит в клиничните пътеки. Независимо дали пациентът е лекуван от екип от двама или от десет специалисти, касата заплаща една и съща сума.

Друга основна причина за трупането на борчове според здравното министерство е промяната в Търговския закон от 28 февруари 2013 г. Според нея плащанията по вече сключени договори може да бъдат забавени до 60 дни. Това позволява на болниците непрекъснато да преговарят и просрочват плащанията си, за да се избавят от фалит.

В момента почти всички пари, които постъпват в болниците, отиват за погасяване на задълженията за вода, ток, парно, консумативи, медикаменти и др.
Част от лечебните заведения, които не дължат нито стотинка, са УМБАЛ „Св. Екатерина“, СБАЛАГ „Майчин дом“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, МБАЛ „Св. Анна“, СБАЛ по инфекциозни болести и други. ВМА на минус със 103 млн. лв.

От ВМА съобщиха за „Преса“, че задълженията им са 103 млн. лв. Само за шест месеца дългът е бил стопен с 27 млн. лв.
Една от най-добрите болници в България се опитва да се измъкне от дългогодишния капан на просрочените плащания. От юни до декември новото ръководство на лечебното заведение е успяло да намали със 17 млн. лв. и закъснелите дългове. В момента просрочието им е в размер на 95 млн. лв.Проф. Ставри Тошков, директор на хематологията в София:

Ще лекуваме само това, за което ни плаща касата

Задълженията на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХ­З) за миналата година възлизат на близо 20 млн. лв. Парите са дължими към доставчици и фармацевтични компании. Болницата, в която се изпращат едни от най-тежките случаи на болни от рак, които не могат да бъдат излекувани другаде, е принудена да спира част от лечението на страдащите.

„Има много услуги, които изпълняваме тук, за които не ни плаща нито здравната каса, нито министерството. Принуден съм да ги спра“, обясни директорът на болницата проф. Ставри Тошков.

Той даде пример с рядкото заболяване синдром на Москович (анемия, съпроводена с бъбречна недостатъчност). На болните трябва да се прави плазмафереза (пречистване на кръвта от антитела). Процедурата не се заплаща от касата. В зависимост от състоянието на пациента курсът на лечение струва между 50 000 и 100 000 лв.

„За което ни плаща касата, това ще лекуваме. За някои заболявания ще се наложи пациентите да си купуват консумативите“, допълни проф. Тошков.


Проф. Карен Джамбазов, директор на „Св. Георги“ в Пловдив:

Имаме наследени огромни задължения

Общите задължения на пловдивската болница „Св. Георги“ са около 40-43 млн. лв. Просрочените са в размер на 9-10 млн. лв. „Дълговете на болниците са намалявани изкуствено до 2009 г. Тогава всяка държавна болница получаваше от държавния бюджет милиони левове в края на годината, за да погаси част от задълженията си“, обясни за „Преса“ изпълнителният директор проф. Карен Джамбазов.

Бордът на директорите вече прилага специална програма, с която да се намалят разходите. „Имаме въведени референтни бюджети за клиниките, правим предварителен контрол на всяка заявка, имаме система за финансов контрол, както и програма за коректно изплащане на задълженията към изпълнителите. Показателно е, че нямаме дела за просрочени задължения“, допълни професорът.

Същевременно по думите на проф. Джамбазов през болницата му годишно преминават около 100 000 души по спешност, за които касата давала едва 1,5 млн. лв.


В Стара Загора бавят заплати за декември

Христо ХРИСТОВ

Персоналът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ все още не е получил заплатите си за декември 2014 г. Причината е в запорирани сметки от частна фирма за стари борчове.

„Надявам се през седмицата да постигнем споразумение с ищеца и да платим дължимото на хората“, уточни изпълнителният директор доц. Йовчо Йовчев.

Задълженията на здравното му заведение са в размер на 20,5 млн. лв., като 19,8 млн. лв. са просрочени. Борчът е основно към осем търговски дружества - най-големи са задълженията за лекарства, консумативи и услуги. В края на миналата седмица е постигнато споразумение за разсрочване с един от ищците, който в понеделник е вдигнал запора над сметките. Намеренията на ръководството за стопяване на дълга включват договори за нови клинични пътеки с НЗОК.

„Водим преговори да заработи отново екипът от инвазивни кардиолози. Вече имаме статут на университетска болница, което ще доведе до допълнителни приходи“, заяви председателят на СД на болницата Светла Карастоянова.

 
Интервю на PMR с Димитър Димитров за тенденциите в търговията на едро с лекарства в България
Четвъртък, 11 Декември 2014г. 16:22ч.    PDF Печат Е-поща

   

PMR разговаря с г-н Димитър Димитров, изпълнителен директор на Софарма трейдинг и председател на Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства за тенденциите на българския фармацевтичен пазар.

  1. Кои са най-важните тенденции или събития в сектора на търговия на едро с лекарства в България през 2014 г. и какво влияние оказват те върху пазара?

Изминалата година премина под влиянието на политическата несигурност и липсата на приемственост и дългосрочна стратегия в областта на здравеопазването. И през 2014 г. основно влияние върху всички участници на фармацевтичния пазар в България, оказа финансовия недостиг в системата на здравеопазването. Намалените директни покупки на болниците, забавените разплащания по доставната верига и стагнираните покупки на пациентите в условията на икономическа несигурност, формираха неблагоприятна среда за развитие на търговията с лекарства.

Въпреки, че 2014 г. беше поредна година на ръст за българския фармацевтичен пазар, това нарастване беше формирано най-вече от застаряването на населението и оттам увеличената  хронична заболеваемост.

Надеждите на целия сектор са насочени към новото правителство, което трябва да предприеме дългоотлаганите реформи в сектора и да постави началото на дългосрочна стратегия за развитие на българското здравеопазване

     2. Какви важни тенденции и събития се очакват в сектора на търговия на едро с лекарства през следващите години. По какъв начин влияят те върху пазара на разпространение на лекарства?

В България трябва да се вземе генерално решение, кой от двата модела здравеопазване ще се следва. Ако се избере пазарно –ориентираният модел, ще трябва да се предприемат много непопулярни реформи и решения. Ако пък се предпочете социално-ориентираният, то ще са нужни значителни инвестиции и финансиране. При всички случаи, комбинация между двата модела е практически невъзможна.

Това решение ще постави началото на изграждане на дългосрочна политика и стратегия в българското здравеопазване, което от своя страна ще осигури условия търсени от всеки бизнес  - на предвидимост, стабилност и намален търговски риск.

     3. Кои са най-големите пречки пред развитието на компании в сектора на търговия на едро с лекарства, например, поведение на потребители, държавна политика, нормативна уредба и др.?

На първо място това е липсата на дългосрочна стратегия и последователна политика от страна на държавата. Свръхрегулацията на сектора, бюрокрацията и неефективното управление на обществени средства са сред основните бариери за развитие пред търговците на едро в България.

     4. Кои са най-големите стимули за развитието на сектора на търговия на едро с лекарства?

Бих разделил стимулите в две големи групи – едната е свързана с държавната намеса във фармацевтичния сектор, а другата с иновациите внедрявани от търговците на едро.

Като представител на бизнеса, аз съм привърженик на пазарно-ориентирания модел здравеопазване. За бизнеса няма нищо по-стимулиращо от свободната конкуренция.

Така, че пожелаваме си все по намаляваща държавна регулация и засилващи се пазарни механизми на управление на сектора.

Поставих иновациите на второ място, защото новите технологии променят начина, по който правим бизнес всеки ден. Виждам как всеки следващ технологичен проект, който въвеждаме в нашата компания променя не само процесите, но и човешката логика на работа. Компаниите, които имат достъп и са отворени към новостите в технологично отношение ще бъдат лидерите на бъдещето в търговията с лекарства.

     5. Очаквате ли броят на търговците на едро с лекарства да се увеличи или да намалее през следващите години (2014-2019 г.)? Защо?

Тенденцията в Европа в последните години е в посока на изграждане на вертикална интеграция между търговците на едро и дребно. Логично е тази тенденция да достигне и до България в следващите 5 години. Компаниите, които не са достатъчно гъвкави, нямат ресурс или визия да се адаптират към пазара, ще отпаднат на принципа на естествения подбор.

 
Замразяват цените на ОТС лекарствата с още една година
Понеделник, 08 Декември 2014г. 16:53ч.    PDF Печат Е-поща

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, могат да се увеличават само с процента на статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена. Това гласи текст в Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Държавната регулация на лекарствата на свободна продажба трябваше да отпадне от началото на следващата година, но срокът й се удължава с още година. Тя беше въведена като антикризисна мярка от служебното правителство на Марин Райков. С промени в наредбата обаче този срок се удължава с една година. Така цените на лекарствата без рецепта остават замразени до 31-ви декември 2015

.

 


Страница 8 от 14

Member of

girp_logo           bolv_small