Начало Събития и новини Новини Гарантиране на доставката и наличностите на лекарства
Гарантиране на доставката и наличностите на лекарства
Петък, 20 Март 2020г. 09:40ч.    PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) е представителна асоциация на търговците на едро с лекарства в България. Търговците на едро с лекарства в България, членове на БАТЕЛ са част от критичната инфраструктура, гарантиращи доставката на лекарствени продукти и медицински изделия до лечебни заведения и аптеки ежедневно.

В тази връзка бихме искали да ви уверим, че сме предприели всички необходими мерки за осигуряване на непрекъснатост на доставките на лекарствени продукти и медицински изделия до болници и аптеки. Складовете на нашите членове работят при нормално работно време и в пълен капацитет.  Членовете на Асоциацията са в непрекъсната комуникация помежду си и си взаимодействат с цел обезпечаване на доставките на българското население.

Компаниите, членове на БАТЕЛ са изработили и прилагат Планове за извънредни ситуации и са приложили стриктни мерки за защита здравето на своите служители и своите партньори. В настоящия момент непосредствен риск за недостиг на лекарства в резултат на проблеми с доставката на активни субстанции, не сме констатирали и не са ни известни. Компаниите разполагат с достатъчни наличности за удовлетворяване на националното потребление. Създаден е механизъм за колаборация на участниците във веригата на доставка на лекарства в случай на извънредни ситуации. Производителите на лекарства и търговците на едро на лекарства вече са предприели адекватни мерки за натрупване на буфери, така че населението да бъде обезпечено с лекарства.

На Европейско ниво, БАТЕЛ е член на GIRP (Европейската асоциация на търговците на едро с лекарства), обединяваща над 750 търговци на едро с лекарства, които обслужват 32 европейски държави. БАТЕЛ е част от сформираната комуникационна група с представители от 32 страни в рамките на GIRP, с основна цел обсъждане на  предприетите мерки за справяне с разпространението на COVID-19 и споделяне на добри практики и планове за действие при извънредни ситуации на национално ниво.

Солидарността между Европейските държави е изключително важна. За това нашия призив е Европейските държави да се въздържат от налагането на рестрикции за свободното движение на лекарствени продукти и медицински изделия. Водещ принцип на членовете на БАТЕЛ е сигурността на пациента, чрез осигуряването на навременна терапия, в  точното  време, на точното място. Но обществото трябва да знае, че ние може да доставим само това, с което разполагаме. За това апелираме за осигуряване на снабдяване от производители в необходимите количества, за да отговорим на нуждите на населението.

 

Във връзка с инициативите на някои държави за затваряне на националните пазари, бихме искали да изразим следната позиция:

•       Категорично сме против въвеждането на каквито и да било ограничения върху търговията с лекарства, тъй като те биха довели до сериозна натовареност на веригата на доставки

•       Въвеждането на ограничение за България е изключително рисково предвид обема на пазара и натиска върху цените на лекарствата.

Подкрепяме изказванията на Министър Председателя на Р. България и Европейската комисия за солидарност в страните- членки и въвеждане на мерки, които подкрепят нормалното опериране на веригите за доставки при липса на ограничения.

Убедени сме, че търговците на едро с лекарства са от национално значение днес, когато на карта е заложено здравето и живота на цялата ни нация.

Търговците на едро с лекарства и дистрибутори на здравеопазване са доверени партньори във фармацевтичната верига, които гарантират, че лекарствените продукти са доставени на точното място в точното време на пациента. При изпълнението на своята роля в полза на обществото, ние гарантираме най-високите нива на качество, прозрачност и безупречност. Членовете на БАТЕЛ са надеждни партньори във веригата на доставки за производители, фармацевти, медицински лица и най-вече всички пациенти с оглед на безопасността на медикаментите. Наша основна цел е осигуряване на справедливо, качествено и съвременно здравеопазване за българските пациенти.

19.03.2020 г.                                                                                                                                                                                          С уважение,

Гр. София                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                        Оля Василева

                                                                                                                                                                                                                                        Изпълнителен директор

                                                                                                                                                                                                                                        БАТЕЛ

 

Member of

girp_logo           bolv_small